Creant Somriures
Avís legal

Lourdes Pujadas Cid amb DNI 38089144V en representació de la CLÍNICA PUJADAS, amb domicili social en C/ Barcelona, 42, 08320, El Masnou, Barcelona, és titular de la base de dades.

Totes les dades facilitades a través d’aquest formulari seran tractades amb estricte confidencialitat d’acord amb la LLei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les dades recollides pel formulari seran informatitzades per gestionar de manera més eficient la relació entre el pacient i CLÍNICA PUJADAS. Aquestes dades es guarden en servidors ubicats dintre del territori espanyol, assegurant la màxima confidencialitat de  les mateixes.

CLÍNICA PUJADAS insisteix en el seu compromís de l’ús responsable i confidencial de les dades, garantitzant que les dades dels usuaris es tractaran d’acord amb les exigències legals, i que només seran utilitzades per CLÍNICA PUJADAS pel compliment de les seves obligacions, i no cedides a tercers.

 

CONSENTIMENT DEL PACIENT.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals i a través de la complimentació del present formulari, Vè. presta el seu consentiment pel tractament de les seves dades personals facilitades, que seran  incorporades al fitxer “GESTIÓ DE PACIENTS”, titularitat de CLÍNICA PUJADAS, inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de dades, amb la finalitat de la gestió dels pacients i el seguiment de les visites realitzades.

Igualment, l’informem que podrà exercir els drets d’accès, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta LLei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/ Pasaport, a la següent direcció: CLÍNICA DENTAL PUJADAS. Departament d’Atenció al Client LOPD. C/Barcelona, 42, 08320, El Masnou, Barcelona.