Clínica Dental Pujadas

Política de privacitat

1. Introducció

La present Política de Privacitat proporciona informació detallada sobre com *First Càrrec (d’ara en avant, l’«Empresa»), utilitza i protegeix les seues dades personals quan navega pel nostre lloc web, així com dels drets que li assisteixen referent a això.

Aquesta Política de Privacitat resulta aplicable al tractament de les dades personals que Vosté ens proporcione o que obtinguem de Vosté quan accedisca i utilitze el lloc web, ja siga per a navegar per aquest, adquirir els nostres productes o serveis, sol·licitar-nos informació, posar-se en contacte amb nosaltres, presentar una candidatura o fer ús de les funcionalitats o serveis disponibles en el lloc web.

L’Empresa respecta el seu dret a la privacitat i compleix amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, incloent la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la seua normativa de desenvolupament i qualsevol altra norma que puga modificar-la, complementar-la o substituir-la en el futur, així com el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE («Reglament General de Protecció de Dades»), aplicable a partir del 25 de maig de 2018, així com qualsevol altra norma que puga desenvolupar-ho o complementar-ho en un futur.

Li recomanem que revise detingudament la nostra Política de Privacitat per a assegurar-se que comprén com s’utilitzaran les seues dades personals en navegar pel lloc web.


2. Qui és responsable del tractament de les seues dades?
El responsable del tractament és la persona jurídica que determina els fins i mitjans del tractament de dades personals. En altres paraules, el responsable decideix com i amb quines finalitats es tracten les dades personals.

A l’efecte de la present Política de Privacitat, el responsable del tractament de les dades personals és *xxxxxx amb CIF núm. *xxxxxxxxx, actuant sota el nom comercial *xxxxl, amb domicili social situat en *xxxxxx i amb correu electrònic *xxxxx


3. Qui és el seu contacte en l’Empresa per a la protecció de les seues dades personals?
Si Vosté té alguna pregunta o desitja rebre més informació sobre el tractament o la protecció de les seues dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol de les següents vies:

Responsable del tractament: *xxxx
Adreça postal: *xxxxxxx
Correu electrònic: *xxxxxx


4. Què és una dada personal?
Una dada personal és tota informació sobre una persona física identificada o identificable.


5. Quines dades personals són tractats per l’Empresa?
Per a les finalitats establides en aquesta Política de Privacitat, l’Empresa recapta i tracta les dades personals que es detallen a continuació:

Dades identificatives: nom, cognoms, document d’identitat (número o codi d’identificació fiscal, número d’identificació d’estranger, passaport o permís de residència).
Dades de contacte: adreça postal, correu electrònic, número de telèfon fix, número de telèfon mòbil.
Dades transaccionals: informació sobre compres, comandes, facturació i cobrament, mètodes de pagament, dades bancàries i qualsevol dada relativa a les seues transaccions amb nosaltres.
Dades electròniques: adreça IP, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual accedeix al lloc web, dades de navegació, activitat en el lloc web.

L’Empresa no recapta intencionadament informació sobre menors d’edat, llevat que compte amb el consentiment exprés dels seus progenitors o responsables legals. Vosté garanteix ser major de 18 anys. Si té constància o sospita que l’Empresa compta amb dades personals de menors d’edat, per favor, pose’s en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta Política de Privacitat «Qui és el seu contacte en l’Empresa per a la protecció de les seues dades personals?» i es procedirà a la seua eliminació.


6. Recollida i obtenció de dades personals
L’Empresa recull i tracta les dades personals que Vosté voluntàriament ens proporciona a través de la seua interacció amb el nostre lloc web, en concret:

en sol·licitar-nos informació sobre els nostres productes i serveis i serveis;
en subscriure’s a la nostra *Newsletter;
en donar-se d’alta com a usuari registrat de la nostra web;
en adquirir productes i serveis de l’Empresa.

Únicament estarà obligat a proporcionar les dades personals que siguen necessaris perquè l’Empresa puga prestar-li els serveis o posar a la seua disposició les funcionalitats del lloc web que Vosté haja sol·licitat.

Per exemple, si Vosté desitja rebre la *Newsletter de l’Empresa, serà necessari que ens proporcione el seu correu electrònic. Si ens sol·licita informació o desitja que ens posem en contacte amb Vosté, haurà de facilitar-nos les dades de contacte necessaris a aquest efecte. Si desitja comprar qualsevol producte que l’Empresa pose a disposició en el lloc web, serà necessari que ens proporcione, entre altres, una adreça fiscal per a poder preparar la seua factura. Si Vosté no facilita aquestes dades personals, ens seria impossible prestar-li els nostres serveis.

En els formularis disponibles en el lloc web se senyalitzaran amb un asterisc (*) els camps l’emplenament dels quals siga obligatòria. De no facilitar la totalitat de les dades obligatòries o si rebem qualsevol resposta anormal o incorrecta, no podrem atendre la seua sol·licitud o prestar el servei o funcionalitat corresponent.

Vosté garanteix i respon, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals proporcionades i es compromet a mantindre’ls degudament actualitzats.

Per a navegar pel lloc web no és necessari que proporcione les seues dades personals. No obstant això, quan visita el nostre lloc web, l’Empresa recapta la següent informació, automàticament i a través de cookies i altres tecnologies de seguiment, segons la configuració específica del seu navegador: adreça IP, tipus i identificació del dispositiu, tipus i idioma del navegador, domini a través del qual accedeix al lloc web, dades de navegació, activitat en el lloc web. Per a més informació, pot consultar la secció 12 d’aquesta Política de Privacitat «Ús de cookies i altres tecnologies de seguiment».


7. Per a què utilitzem les seues dades personals? Finalitats i bases legals per al tractament
En general, les dades personals que ens proporciona i que obtenim de Vosté s’utilitzen per a processar les seues sol·licituds i transaccions, per a proporcionar-li un servei d’alta qualitat i per a informar-lo sobre oportunitats que creiem que seran del seu interés.

Les finalitats específiques per a les quals tractem les seues dades personals es detallen a continuació:

Per a proporcionar-li informació sol·licitada per Vosté. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment.
Per a remetre-li el nostre *Newsletter amb informació, promocions, campanyes i notícies sobre productes i serveis de l’Empresa. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment.
Per a donar-li d’alta com a client, processar les seues transaccions, gestionar la relació contractual amb Vosté, donar-li accés a l’àrea privada de client, remetre-li la informació pertinent sobre productes i serveis i serveis, facturació, cobraments i pagaments, processar les transaccions i mètodes de pagament i qualsevol comunicació de servei o relacionada amb el seu contracte i transaccions, administració de programes de fidelització, descomptes i promocions i realització d’enquestes de satisfacció o relacionades amb els productes i serveis i serveis comercialitzats per l’Empresa. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seues dades és l’execució del contracte de venda de productes i serveis amb l’Empresa.
Per a crear un compte per a proporcionar-li accés a l’Àrea Privada i facilitar-li accés a la informació i serveis disponibles en aquesta: informació sobre el seu compte de client, facturació i pagaments, emissió de comandes, informació sobre els productes i serveis comercialitzats per l’Empresa, administració de programes de fidelització, descomptes i promocions. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seues dades és l’execució del contracte de venda de productes i serveis amb l’Empresa.
Si presta el seu consentiment, amb la finalitat de remetre-li comunicacions comercials dels productes i serveis comercialitzats per l’Empresa, fer-li arribar les nostres publicacions, enquestes d’opinió, informació promocional i publicitària, cupons, ofertes (incloses ofertes personalitzades) i recomanacions de productes i serveis comercialitzats per l’Empresa, d’acord amb els seus interessos i sobre la base d’un perfil elaborat per nosaltres, per telèfon, correu postal, correu electrònic, SMS i *MMS. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment.
Per a garantir la seguretat del nostre lloc web i de la informació. En aquest cas, la base legal per al tractament de les seues dades és l’interés legítim a proporcionar un entorn segur i evitar danys als sistemes de l’Empresa i a la informació dels seus usuaris, així com l’accés no autoritzat i l’ús indegut d’aquests.
Pel que fa a les finalitats de l’ús de les cookies, consulte la secció 12 d’aquesta Política de Privacitat «Ús de cookies i altres tecnologies de seguiment». En aquest cas, la base legal per al tractament de les seues dades és el seu consentiment.

Quan la base del tractament siga el consentiment, Vosté podrà revocar-lo en qualsevol moment enviant-nos una comunicació a info@degustagourmet.com acompanyant una còpia del seu DNI o document acreditatiu de la seua identitat, indicant la seua adreça a l’efecte de comunicacions i proporcionant els detalls necessaris per a processar la seua sol·licitud. Sempre podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta Política de Privacitat «Qui és el seu contacte en l’Empresa per a la protecció de les seues dades personals?».

Tinga en compte que rebre informació comercial no és essencial per a mantindre la relació que tenim amb Vosté. Si prefereix no rebre comunicacions comercials, podrà informar-nos en qualsevol moment per les vies indicades o bé donar-se de baixa en l’enllaç que es facilita a aquest efecte en les comunicacions comercials per correu electrònic que reba o, si les comunicacions es remeten per altres mitjans, a través del procediment que s’indique a aquest efecte.

En quina mesura s’automatitzarà la presa de decisions?

L’Empresa no utilitza processos de presa de decisions totalment automatitzades per a entaular, desenvolupar o acabar una relació contractual amb Vosté. En cas que usem aqueixos processos en un cas particular, li mantindrem informat i li comunicarem els seus drets referent a això si així ho prescriu la llei.

Tindrà lloc l’elaboració de perfils?

Amb la finalitat de poder oferir-li productes i serveis i serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seua experiència d’usuari, podrem elaborar un «perfil comercial» sobre la base de la informació facilitada. No obstant això, no es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.


8. Amb qui compartim les seues dades personals?
Només utilitzem, transferim o compartim dades personals amb tercers en els termes descrits en aquesta Política de Privacitat. L’Empresa no ven ni lloga les seues dades personals a tercers i només els comunicarà a persones o entitats si obtenim el seu consentiment previ o en compliment o de conformitat amb la legislació aplicable quan aquest consentiment no siga necessari per a una transferència específica.

Compartirem o donarem accés a tercers a les seues dades personals quan fer-ho siga necessari per a aconseguir un dels objectius que es descriuen a continuació i de conformitat amb la legislació vigent:

Els nostres proveïdors. L’Empresa comunicarà o permetrà accés a les seues dades personals a empreses que ens presten serveis sota un contracte, quan siga necessari per al compliment de les finalitats descrites en la secció 7 d’aquesta Política de Privacitat «Per a què utilitzem les seues dades personals? Finalitats i bases legals per al tractament»: serveis de plataforma web, gestió de comandes i transport, processament de pagaments, distribució de correus electrònics, *call-*center, serveis de posicionament web, màrqueting i organització de campanyes promocionals. Si algun d’aquests proveïdors de serveis necessita accedir a les seues dades personals, els utilitzen únicament per a prestar-nos un servei i conforme a les nostres instruccions. També els requerim que mantinguen la confidencialitat i seguretat de les dades i retornen o destruïsquen les dades quan ja no els necessiten.
Accés a Zona Privada. Per a la gestió de l’accés a l’àrea privada del lloc web, i de mantindre el correcte funcionament dels serveis oferits als clients, l’Empresa revela al titular tota la informació relacionada amb activitats del compte del client: contractació de serveis, cobraments, pagaments, enviaments…
Obligacions legals. L’Empresa podrà comunicar les seues dades personals quan la cessió estiga autoritzada per llei o siga necessària per a donar compliment a una obligació legal, incloent la cessió a les autoritats competents, jutges i tribunals.


9. Quines mesures apliquem per a mantindre assegurances les seues dades personals?
L’Empresa adopta les mesures tècniques i organitzatives adequades de conformitat amb la normativa vigent per a protegir les seues dades personals contra qualsevol ús indegut, destrucció, pèrdua, modificació accidental o il·lícita, divulgació o accés no autoritzat, incloses les necessàries per a tractar qualsevol sospita de violacions de dades.

El lloc web disposa d’un sistema de permisos, mitjançant usuari i contrasenya, mitjançant el qual només els usuaris autoritzats podran accedir a l’Àrea Privada. L’Empresa no utilitzarà en cap moment aqueixa informació per a cap ús diferent del seu manteniment, la gestió de la relació comercial amb Vosté, així com de la prestació dels serveis disponibles en aquesta.

Vosté es compromet a conservar i utilitzar el nom d’usuari amb la diligència deguda. L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, Vosté haurà d’adoptar les mesures necessàries per a la custòdia de la contrasenya, evitant l’ús de la mateixa per tercers. En conseqüència, Vosté és l’únic responsable de la utilització que es realitze de la seua contrasenya, amb completa indemnitat per a l’Empresa.

Si té coneixement o sospita de l’ús de la seua contrasenya per tercers o que es pot estar produint un ús indegut de dades personals o un accés no autoritzat als mateixos mateixa, li preguem que ens ho faça saber al més prompte possible a través de qualsevol dels canals indicats en la secció 3 d’aquesta Política de Privacitat «Qui és el seu contacte en l’Empresa per a la protecció de les seues dades personals?».


10. Quant temps conservem les seues dades?
L’Empresa conservarà les seues dades personals durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per a les quals van ser recaptats, sempre que Vosté no exercite el seu dret de supressió o de revocar el seu consentiment.

Després seran bloquejats, llevat que la llei requerisca o permeta un període de conservació més llarg (per exemple, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions), i en aquest cas, es conservaran degudament bloquejats durant el temps necessari abans de procedir a la seua eliminació.

Per a determinar un període adequat de conservació de les seues dades, apliquem els següents criteris:

Les dades necessàries per a facilitar-li informació sol·licitada per Vosté es conservaran durant el temps necessari per a atendre i processar aquestes peticions, conforme a les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
Les dades necessàries per a remetre-li la *Newsletter es tractaran mentre Vosté no revoque el seu consentiment i ens comunique el seu desig de no continuar rebent-les, conforme a les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
Les dades de registre en la nostra Àrea Privada es conservaran durant el temps de vigència del contracte de servei, mentre no es done de baixa l’accés a l’Àrea Privada, conforme a les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
Les dades relacionades amb l’adquisició de productes i serveis i serveis de l’Empresa en el marc d’una relació contractual, es conservaran durant el temps de vigència del contracte de servei, conforme a les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
Les dades necessàries per a atendre les seues peticions relacionades amb els serveis de l’Empresa es conservaran durant el temps necessari per a atendre i processar aquestes peticions, conforme a les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
Quan haja consentit rebre comunicacions comercials, es conservaran mentre Vosté no revoque el seu consentiment i ens comunique el seu desig de no continuar rebent-les, conforme a les disposicions legals aplicables i els períodes de prescripció d’accions previstes en la normativa.
Quan s’instal·len cookies en el seu dispositiu, les dades es conservaran d’acord amb els requisits legals aplicables i les recomanacions emeses per les autoritats competents.

11. Quins són els seus drets respecte al tractaments de les seues dades personals?

De conformitat amb la normativa aplicable, Vosté té una sèrie de drets en relació amb la recollida i tractament de les seues dades personals. L’exercici d’aquests drets serà gratuït per a vosté, excepte en els casos en què es formulen sol·licituds manifestament infundades o excessives, especialment per repetitives.

Aquests drets són els següents:

Dret d’informació. Vosté té dret a ser informat de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill, sobre la utilització i tractament de les seues dades personals.
Dret d’accés. Vosté té dret a sol·licitar-nos en qualsevol moment que li confirmem si estem tractant les seues dades personals, al fet que li facilitem accés als mateixos i a la informació sobre el seu tractament i a obtindre una còpia d’aquestes dades. La còpia de les seues dades personals que li facilitem serà gratuïta si bé la sol·licitud de còpies addicionals podrà estar subjecta al cobrament d’una quantitat raonable basada en els costos administratius. Per part nostra, podrem demanar-li que acredite la seua identitat o requerir-li més informació que siga necessària per a gestionar la seua sol·licitud.
Dret de rectificació. Vosté té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes, no actualitzats o incomplets que el concernisquen. També podrà sol·licitar que es completen les dades personals que siguen incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
Dret de supressió -dret a l’oblit-. Vosté té dret a sol·licitar la supressió de les seues dades personals quan, entre altres motius i sempre que es realitze un judici de proporcionalitat, les dades ja no siguen necessaris per als fins per als quals foren recollits i no es tracte sobre fets o successos d’actualitat i prevalga el dret a la informació. No obstant això, aquest dret no és absolut de manera que l’Empresa podrà continuar mantenint-los degudament bloquejats en els supòsits previstos per la normativa aplicable.
Dret a limitar el tractament. Vosté té dret a sol·licitar que limitem el tractament de les seues dades personals el que significa que podrem continuar emmagatzemant-los, però no continuar tractant-los si es compleix alguna de les següents condicions:
que Vosté impugne l’exactitud de les dades, durant un termini que permeta al responsable verificar l’exactitud d’aquests;
el tractament siga il·lícit i Vosté s’opose a la supressió de les dades i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús;

l’Empresa ja no necessite les dades per als fins del tractament, però Vosté els necessite per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions;

Vosté s’haja oposat al tractament, mentre es verifica si els motius legítims de l’Empresa prevalen sobre els seus.
Dret a la portabilitat de les dades. Vosté té dret al fet que les seues dades siguen transmeses a un altre responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica. Aquest dret s’aplica quan el tractament de les seues dades personals estiga basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i aquest tractament s’efectue per mitjans automatitzats.
Dret d’oposició. Aquest dret li permet oposar-se al tractament de les seues dades personals, inclosa l’elaboració de perfils. No podrem atendre el seu dret únicament quan tractem les seues dades en el cas que acreditem motius legítims imperiosos per al tractament o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.
Dret a revocar el consentiment. En els casos en els quals hàgem obtingut el seu consentiment per al tractament de les seues dades personals en relació amb determinades activitats (per exemple, amb la finalitat d’enviar-li informació comercial), podrà retirar-ho en qualsevol moment.
Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. Vosté té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de les quals pot consultar en http://www.agpd.es.
Podrà exercitar els seus drets enviant-nos una comunicació a info@encatel.es, acompanyant un document acreditatiu de la seua identitat i proporcionant els detalls necessària per a processar la seua sol·licitud.


12. Ús de cookies i altres tecnologies de seguiment
Les cookies i altres tecnologies de seguiment, entre altres finalitats, ens permeten recordar les seues preferències i reconéixer-li en successives visites. Això s’aconsegueix emmagatzemant en el seu equip una certa informació.


Què és una *cookie?

Una *cookie és un dispositiu que es descarrega en l’equip terminal d’un usuari amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seua instal·lació.

Les cookies formen part del lloc web. Quan Vosté accedeix al lloc web, aquest fa que el navegador cree en el seu dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon, etc.) xicotets fitxers amb informació necessària per al funcionament del lloc web. Aquests fitxers (que són les cookies pròpiament) formen part de la tecnologia necessària per al correcte funcionament del lloc web i no són inherentment perjudicials.

Les cookies s’instal·len i emmagatzemen en el seu dispositiu i permeten seguir el rastre de la seua activitat en Internet.

Pot desactivar completament l’ús de cookies en l’apartat de configuració del seu navegador. Pot desactivar les cookies, però el lloc web o algunes de les seues seccions podrien no funcionar correctament.

Quin tipus de cookies utilitzem?

Segons l’entitat que les gestione, les cookies poden ser:

Cookies pròpies. Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’interessat des d’un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
Cookies de tercer. Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes través de les cookies.

El lloc web utilitza tant cookies pròpies com de tercers.

Segons el termini de temps que romanen activades:

Cookies de sessió. Són un tipus de cookies dissenyades per a recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per a emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una sola ocasió (p. ex. una llista de productes adquirits).
Cookies persistents. Són un tipus de cookies en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la *cookie, i que pot anar d’uns minuts a diversos anys.

El lloc web utilitza tant cookies persistents com cookies de sessió.

Per a quines finalitats poden ser utilitzades les cookies del lloc web?

Cookies tècniques. Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existisquen com, per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.
Cookies de personalització. Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en el terminal de l’usuari com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.
Cookies d’anàlisis. Són aquelles que permeten al responsable d’aquestes, el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris dels llocs web als quals estan vinculades. La informació recollida mitjançant aquesta mena de cookies s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, aplicacions i plataformes, amb la finalitat d’introduir millores en funció de l’anàlisi de les dades d’ús que fan els usuaris del servei.
Cookies publicitàries. Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor haja inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat sobre la base de criteris com el contingut editat o la freqüència en la qual es mostren els anuncis.
Cookies de publicitat comportamental. Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor haja inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma des de la qual presta el servei sol·licitat. Aquestes cookies emmagatzemen informació del comportament dels usuaris obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per a mostrar publicitat en funció d’aquest.
El lloc web utilitza cookies per a les finalitats citades.

Arxius de registre

Cada vegada que vosté accedeix a la nostra web, el seu navegador d’Internet ens transmet determinades dades d’ús per motius tècnics que s’emmagatzemen en arxius de protocol, coneguts com a arxius de registre. Aquestes dades d’ús són els següents: data i hora d’accés a la nostra web; nom de la web consultada; adreça IP del seu ordinador o dispositiu mòbil; adreça de la web des de la qual ha accedit a la nostra web; volum de dades transferides i nom i versió del seu navegador.

L’anàlisi dels arxius de registre ens ajuda a millorar els nostres productes d’Internet i a facilitar la seua consulta, a buscar i eliminar errors ràpidament i a controlar les capacitats del servidor.

*Plugins socials

Un «*plug-*in» o complement és una aplicació (o programa informàtic) que es relaciona amb una altra per a agregar-li una funció nova i generalment molt específica.

Balises web i seqüències de comandos incrustades

Les balises web (web *beacoms, web *bugs, fars web…) i les seqüències de comandos incrustades són altres tecnologies que utilitzem en el lloc web, així com en alguns dels nostres correus electrònics i anuncis.

Les balises web (o «etiquetes») són fragments de codi de programació que s’inclouen en el lloc web, correus electrònics i anuncis per a informar l’Empresa (o a les empreses que ens ajuden a realitzar les nostres operacions) que aquestes pàgines web, correus electrònics o anuncis han sigut vistos o s’ha fet clic en ells.

Les seqüències de comandos incrustades són fragments de codi de programació que s’inclouen en el lloc web per a mesurar l’ús d’aquestes pàgines web, com per exemple en quins vincles es fa clic. Utilitzem aquesta informació per a millorar el lloc web i adaptar-lo als temes que probablement més li interessen, així com per a realitzar estudis de mercat.

Pot desactivar les funcions de seqüències de comandos, com el llenguatge Javascript, en el seu navegador (consulte la funció d’ajuda del seu navegador). Recorde que si deshabilita per complet les funcions de seqüències de comandos, és possible que el lloc web no funcione correctament.

Com puc desactivar les cookies?

Pot configurar el seu navegador perquè rebutge totes les cookies. No obstant això, és possible que algunes característiques o serveis de la web no funcionen correctament sense cookies. La majoria de navegadors li permeten desactivar completament les cookies, de manera que Vosté podrà en qualsevol moment triar quines cookies vol que funcionen en aquest lloc web modificant la configuració del seu navegador. Pot trobar més informació en la configuració del seu navegador. A continuació, li facilitem també els enllaços a les webs dels principals dels navegadors:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
*Mozilla Firefox
Opera

13. Modificacions
L’Empresa podrà modificar la Política de Privacitat per a adaptar-la a les modificacions que puguen produir-se en el lloc web o en relació amb el tractament de les seues dades personals. En tal cas, l’Empresa es posarà en contacte amb Vosté a través dels canals de comunicació habituals i amb antelació suficient per a notificar-li les modificacions pertinents i li remetrà la política de privacitat actualitzada.

Les versions actualitzades i anteriors de la Política de Privacitat es trobaran disponibles en tot moment en el lloc web.